TV3 gandrīz ideālas vakariņas – pie manis mājās :)

26.06.2014.

Noskatīties raidījumu vari te ;)

http://www.tvplay.lv/parraides/gandriz-idealas-vakarinas/401289?autostart=true